• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Home / Contact / Displaying items by tag: Project bids

Contact Us

77 Hanasi Ave. Haifa
Tel: +972-4-8378371
Fax: +972-4-8378373
info@haifa-boston.org
Displaying items by tag: Project bids
Sunday, 16 January 2011 09:25

הגשת הצעות לפרוייקטים

שותפות חיפה - בוסטון מזמינה להגיש הצעות לפרויקטים שונים למען הקהילה. את ההצעות יש להגיש על גבי טופס הבקשה, על פי הדרישות והמדדים שנקבעו ע"י השותפות וע"י הפדרציה היהודית בבוסטון.
יש להגיש את הבקשה כמפורט במהלך חודש פברואר 2012 במשרדי שותפות חיפה-בוסטון, שדרות הנשיא 77 (בית רוטנברג).

תהליך האישור כולל:
• הגשת הטפסים המתאימים על פי הדרישות
• העברת הבקשה ע"י שותפות חיפה-בוסטון לפדרציה היהודית בבוסטון
• דיון בבקשה הנערך בועדת היגוי משותפת


שותפות חיפה-בוסטון מעודדת יזמות ועשייה למען הקהילה ותומכת בפרויקטים רבים לאורך שנים. יחד עם זאת, אין באפשרותה של השותפות להיענות לכל הבקשות.

Published in דפים רגילים