בית / חברי השותפות / Displaying items by tag: הלא משתייכים
freinds_3freinds_2freinds
Displaying items by tag: הלא משתייכים
ראשון, 16 ינואר 2011 15:26

היהודים ה"לא שייכים" (UNAFFILIATED)

ההפרדה בין דת למדינה בארה"ב משמעותה שהדת היא לחלוטין עניין בחירה אישית של האזרח. אדם יכול לנדוד בין דת לדת ולבחור אילו היבטים של דת ברצונו לקיים. בארה"ב בדרך כלל מגדירים השתייכות יהודית על פי חברות בבית הכנסת. בניגוד לישראל, שבה ניתן לחוש הזדהות יהודית על בסיס לאומי או תרבותי, יהודי ארה"ב, גם אם אין להם אמונות דתיות, נוטים להגדיר את שייכותם היהודית במושגים דתיים, באמצעות בית הכנסת.


רק כ40-45% מיהודי ארה"ב הם יהודים "שייכים", שכן זהו שעור החברים בבתי-הכנסת. יש לציין שהחברות בבית הכנסת כרוכה בתשלום גבוה יחסית, משום שבארה"ב בתי כנסת ומוסדות דת אחרים ממומנים אך ורק באמצעות תרומות החברים, שכן המדינה נמנעת ממתן תקציבים למטרות דתיות.