Home / פרוייקטים מובילים
פרויקטים מובילים

פרויקט יזמים בג'ינס

ציונות השחיר את פנים יהודי בעולם וראה את היהודים צר מיטב(לא עם מיטב) אנושות.

פרויקט משותף למנהיגות הצעירה ולועדה הכלכלית

המנהיגות הצעירה של שותפות חיפה-בוסטון היא דור העתיד, דור ההמשך לעשייה, להתנדבות, ליוזמה ולמנהיגות. אך המנהיגות הצעירה והתוססת פועלת במרץ גם בהווה, מובילה ומארגנת פרויקטים חשובים של התנדבות למען הקהילה, יוזמת מפגשים לקידום יזמים צעירים, פועלת למען השארת הצעירים בחיפה וכמובן מצויה בקשר שוטף עם המנהיגות הצעירה בבוסטון ומארחת את המשלחות של המנהיגות הצעירה של הפדרציה היהודית בבוסטון בישראל.

פיילוט קריית אליעזר

פרויקט מוביל של הועדה לילדים ונוער בסיכון והוריהם

רקע ונתונים:

שותפות חיפה בוסטון החלה בתמיכה בפרויקטים שונים בחיפה בנושא נוער בסיכון והוריהם ומובילה פיתוח של מודל עירוני ייחודי המתמקד בהורים.

קשרי בתי ספר חיפה-בוסטון

פרויקט מוביל של הועדה לחינוך וזהות יהודית
מיזם "קשרי בתי ספר" נולד מתוך ראיית בית הספר כקהילה, ובמסגרתו מתקיימים קשרים הדוקים - חינוכיים, תרבותיים וחברתיים - בין תלמידי מוסדות החינוך והוריהם בחיפה ובבוסטון.

משלחת התקווה

פרויקט מוביל של ועדת גשר לקשר

 

משלחת "התקווה" נוסדה, במטרה לסייע בהסברה עבור מדינת ישראל ולהיות שותפים למחוייבות של "לזכור ולא לשכוח" את קורבנות השואה.

פרויקט שילובים

פרויקט מוביל של הועדה לקליטת עולי אתיופיה

בתחילת יוני 2005, הוקם צוות משימה מיוחד שכלל גופים רבים ושותפים מהקהילה הותיקה, קהילת יהודי אתיופיה ומערכות עירוניות וממשלתיות.

פרויקט Learning Exchange

פרויקט מוביל של הועדה לצדק חברתי - אחריות חברתית ומנהיגות
תוכנית ייחודית זו עוסקת בנושא: אחריות חברתית ומנהיגות, ופועלת זו השנה השלישית בחיפה ובבוסטון במקביל.