Home / ועדות

ועדת המנהיגות הצעירה

המנהיגות הצעירה של  שותפות חיפה-בוסטון פועלת באמצעות מתנדבים צעירים בגילאי 21-35 ומביאה איתה רוח רעננה ויצירתית לארגון. המנהיגות הצעירה עוסקת בייזום וקידום פרויקטים מגוונים למען ולרווחת הצעירים בחיפה ופועלת לחיזוק השייכות של צעירי חיפה לעיר.

הורים במרכז - מודל רב מימדי להורים

הועדה המורכבת מאנשי מקצוע מתחומים מקצועיים שונים וממתנדבים, עוסקת בפיתוח מודל ייחודי שמטרתו תמיכה, סיוע ומתן מענה לצרכי הורים לילדים בגיל הרך - החל משלב ההיריון ועד לגיל 6, במטרה לחולל שינוי משמעותי בעיר חיפה בנושא מניעת התופעה של נוער בסיכון.

הועדה לפיתוח כלכלי

הועדה לפיתוח כלכלי פועלת לקידום החזון של אקלים כלכלי ראוי, ליצירה וחיזוק התשתית הכלכלית היציבה בעיר, במטרה לעודד שייכות וזיקה של הדור הצעיר לחיפה.

הועדה לקליטת יהודי אתיופיה

הועדה לקליטת עולי אתיופיה מספקת מענה הוליסטי לצרכי הקהילה האתיופית ומסייעת בקליטתה ובשילובה בחברה הותיקה בעיר. הועדה חרתה על דגלה לקדם את נושאי החינוך,התעסוקה, הבריאות והמנהיגות הקהילתית של צעירי העדה האתיופית בחברה והן את העמקת תרומתם להעשרת התרבות הישראלית.

הועדה לחינוך וזהות יהודית

הועדה לחינוך וזהות יהודית עוסקת ביצירת דיאלוג בין שתי הקהילות בחיפה ובבוסטון

ועדת גשר לקשר

ועדת גשר לקשר מיישמת את מהות ההוויה של שותפות חיפה-בוסטון: קיום וחיזוק הקשר האישי בין הקהילות. הועדה פועלת לעידוד ולטיפוח קשרים בין אנשים וארגונים בעלי עשייה ועניין משותפים.
טיפוח הדיאלוג הבינאישי בקרב הדור הצעיר הוא תשתית קיומה של הקהילה היהודית המאוחדת בעתיד.