Home / משלחות / משלחות קציני צה"ל

משלחות קציני צה"ל

משלחת התקוה

משלחת התקוה הינה משלחת צבאית ייחודית, בעלת מסר עוצמתי, חשוב ורב השפעה הן על חבריה והן על התושבים בבוסטון. משלחת התקוה מונה כ- 15 קצינים וקצינות תושבי חיפה היוצאים למשך 10 ימים לבוסטון בתקופת הימים המציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שותפות חיפה-בוסטון רואה את מטרתה של משלחת התקוה בחיזוק הקשר בין שתי הקהילות תוך מפגש בלתי אמצעי וישיר של הקהילה היהודית בבוסטון עם עוצמתו של צה"ל מחד ואנושיותם של חייליו מאידך.
חשיבותה של המשלחת גדולה בעיקר לאור העובדה שהיא מתקיימת בימי הזיכרון כך שאלה מבין אנשי הקהילה ובני משפחותיהם שאינם נוהגים לציין את יום השואה בדרך כלל או כאלה שאינם מכירים כלל את המנון "התקוה", פוגשים הזדמנות להתחבר ליהדותם בימים בעלי משמעות לעם היהודי. המשלחת מאפשרת ליהודי בוסטון לפגוש את חיילי צה"ל פנים מול פנים כבני אדם בעלי מערכת ערכים ומוסר, ועבור קציני המשלחת זוהי הזדמנות ייחודית ומרגשת להתחבר לזהותם היהודית ולהיות שליחים של הסברה למען מדינת ישראל. למשלחת זו, שותף משרד ההסברה והתפוצות.
officers