Home / משלחות / משלחות מחנכים

משלחות מחנכים

משלחת FOLLOW ME TO ISRAEL

קבוצת Follow Me to Israel מגיעה לישראל ברציפות, כבר יותר מעשור , את המשלחת מובילה הגב' שריל אהרונסון - Associate VP planning for Israel and Jewish education
משתתפי Follow Me to Israel  הינם נציגי קהילות ובתי כנסת באזור בוסטון רבתי. מכל קהילה מגיעים שני פעילי ציבור ואיש מקצוע מתחום החינוך הקהילתי לנוער. הקבוצה מגיעה לישראל במטרה לבקר בני נוער מהקהילה השוהים בישראל בחופשת הקיץ במשך 4 שבועות, הביקור מאפשר מאוחר יותר להיות שגרירים לפעילות בארץ ולעודד הורים לצרף את ילדיהם לתוכניות הקיץ בישראל.
במסגרת הביקור בארץ, הקבוצה המגיעה מבוסטון מבקרת בחיפה כאורחת של שותפות חיפה בוסטון, במהלך הביקור נערכת הכרות עם חברי השותפוח וחשיפה לפעילות שותפות חיפה בוסטון ולמגוון הפרוייקטים אותם מובילה בחיפה.

img_1181

שותפות חיפה-בוסטון רואה חשיבות רבה בחשיפת משלחת Follow Me to Israel למגוון התוכניות בארץ ולכלים המתאימים לשווק תוכניות אלה, תוך דגש על  נושא "החוויה הישראלית" ושיווקו בקהילתם.