Home / ועדות / הועדה לחינוך וזהות יהודית

הועדה לחינוך וזהות יהודית

הועדה לחינוך וזהות יהודית עוסקת ביצירת דיאלוג בין שתי הקהילות בחיפה ובבוסטון המתבסס על פעילות ענפה של לימוד ומפגשים של תלמידים, מורים, הורים ומחנכים משתי הקהילות והעלאת שיח הנוגע בזהות היהודית.

 

משלחת "קשרי בתי ספר חיפה-בוסטון" - פרוייקט זהות יהודית

 

חזון ועדת חינוך וזהות יהודית, שותפות חיפה בוסטון הנו להעשיר זהות, תרבות וחיים יהודיים על ידי טיפוח עמיות יהודית דרך חינוך, לימוד ובנוי קהילה בחיפה ובבוסטון. חזון זה הנו משותף לשתי הקהילות ובנוי על הדדיות, ערכים משותפים, קשרים אישיים ארוכי טווח ואמונה בחשיבות החיים היהודיים בישראל ובתפוצות, ובמקומה של ישראל כחלק מרכזי בזהותנו היהודית.  

הועדה עוסקת ביצירת דיאלוג בין שתי הקהילות המתבסס על פעילות ענפה של תלמידים, מורים, הורים ומחנכים משתי הקהילות והעלאת שיח הנוגע בזהות היהודית.
במהלך 25 שנות פעילות של השותפות נרקמו יותר מ-20 תכניות קשר בית ספריות שונות ומגוונות. תכניות הקשר מתקיימות בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים, בתיכוניים ובבתי ספר פרטיים בחיפה ובבוסטון.

תכניות הקשר השונות משלבות שלושה רבדים חינוכיים:
לימוד - רכישת ידע בתחומים של: זהות יהודית, ישראל, עם יהודי, פלורליזם יהודי, צדק חברתי, תיקון עולם ועוד.
חוויה - "מפגש" אשר מטרתו להיחשף ולהעריך את החיים היהודים בכל קהילה ולבנות קשרים בינאישיים משמעותיים.
עשייה - בניית פרויקטים משותפים אשר להם השפעה על הקהילה.
תכניות הקשר בין בתי הספר היסודיים מתבססות על תכנית לימודים שנתית בנושאים הקשורים לזהות יהודית, חגי ישראל, פלורליזם יהודי, זהות אישית, משפחתית וקהילתית, וחיבור של הפרט לעם היהודי. התלמידים מתקשרים ביניהם באמצעות שיחות סקייפ ותוצרים שנשלחים האחד לשני.

 

tea-party

 

works


תכניות הקשר בין החטיבות והתיכונים מתבסס אף הוא על תכנית לימודים שנתית משותפת שנקבעת מראש ע"י הצוות החינוכי בבתי הספר ועוסקת בתכנים של זהות, עמיות יהודית ועוד. הדגש מושם על קשר אישי: שיחות ועידה שבהן עולים לדיון נושאים משותפים, לימודיים או אחרים, וגולת הכותרת של תכניות אלו היא משלחות תלמידים הדדיות. התלמידים פוגשים את עמיתיהם מעבר לים פנים מול פנים, לומדים להכיר את הקהילה הסובבת ומפתחים קשרים אישיים שבמרכזם נושאים המעסיקים את בני גילם ונושאים הקשורים לזהותם היהודית ולשייכותם לעם היהודי.

 

students

 

הצוותים החינוכיים, מנהלים ומורים בבתי הספר אשר מובילים את תכניות הקשר עוברים הכשרות והשתלמויות בנושאים של עמיות וזהות יהודית וברכישת כלים להובלת תכניות קשר. כמו כן, צוותי בתי הספר משתתפים במשלחות הדדיות שמטרתן העמקת הדיאלוג האישי והמקצועי ביניהם וגיבוש תכניות משותפות. ל"מפגש" בין המחנכים בחיפה ובבוסטון יש השפעה עצומה על טיבם של הקשרים ועל בניית תכניות קשר משמעותיות וארוכות טווח.

 

teachers