Home / About Haifa boston / סיכום יעדים 2011-2012
target_1target_2target_3

סיכום ויעדים 2011-2012

סיכום פעילות שנת תש"ע ויעדי תשע"א


בשנים האחרונות עברה השותפות תהליך שינוי טבעי מעצם היותה ארגון הפועל כבר מעל 20 שנה.
תהליך השינוי התאפיין בחוסר יציבות, העלאת שאלות חשובות וקשות וכמובן גם בכאבי ההתבגרות.
היום אנו נמצאים בתקופה של התייצבות המשמרת את ערכי הבסיס של השותפות בד בבד עם חיזוק קשרים אישיים בין אנשי הקהילה היהודית בבוסטון לתושבי חיפה ועם טיפוח יוזמות חדשות המקדמות את נושאי הליבה בה בחרה המנהיגות המתנדבת של חיפה ובוסטון להתמקד בוועדת ההיגוי שהתקיימה
במרץ 2009:
זהות יהודית, תיקון עולם ודור העתיד
ההתייצבות אותה אנו רואים בתקופה האחרונה הושגה בעקבות עבודה מרובה של כולנו שהתמקדה בהובלת הוועדות ובו זמנית בהנעת תהליכי תכנון אסטרטגי - הראשון בנושא זהות יהודית וקשרי בתי ספר, והשני בנושא ילדים, נוער בסיכון והוריהם. במהלך תהליכי השינוי וכחלק ממסקנות הדיונים הוקמה וועדה חדשה בחיפה - המנהיגות הצעירה ובעקבות פעילותה הפורה, נוסדה השנה וועדה מקבילה גם בבוסטון.

 

בשנה החולפת הושגו מגוון הישגים משמעותיים:
לראשונה החל גיוס כספים בישראל: יצאה משלחת מחיפה -  משלחת התקווה המייצגת את ישראל כולה, משלחת שהתקיימה בשיתוף ובתמיכת משרד ההסברה והתפוצות, עיריית בוסטון בחרה לקיים את סיור הלמידה המתקיים אחת לשנתיים City to City בחיפה תודות למאמציה של גב' ננסי קאופמן, מנהלת ה-JCRC בבוסטון.

מגעים להקמת משרד אינטרסים של מסצ'וסטס בחיפה. בזכות פעילות מוצלחת של משלחות חיפאיות בבוסטון מתקיים בימים אלה, דיאלוג ראשוני לגבי מקומה של השותפות בייצוג ובהסברה של ישראל ומקומה כגורם משפיע בבוסטון.

הרחבת והעמקת שיתופי הפעולה עם עיריית חיפה וסביב פעילויותינו המשותפות בנושאי הזהות היהודית וקשרי בתי הספר, נוער בסיכון ותכנון משותף של מודל מניעה רב מערכתי הנותן מענה לצרכי ההורים לילדים בגיל הרך. שותפים נוספים למהלך תכנון זה הם: התוכנית הלאומית, הג'וינט - אשלים ובית חולים רמב"ם, שיתופי פעולה נוספים עם העירייה היו בנושאי פעילות התנדבותית, הקמת מרכז צעירים לשם חיזוק הקשר בין הצעירים לחיפה, וקליטת העלייה האתיופית סביב תוכנית "שילובים".

 

יעדים

העמקת קשרי הוועדות והטמעת מודל עבודה מטריציוני שיאפשר איגום ידע ושיתוף פעולה בין הוועדות.

הבהרת מקומה של השותפות בפעילות למען הקהילה בבוסטון ותפקידה בייצוג של ישראל בבוסטון.

המשך גיוס משאבים ושותפים בארץ

שיטת דיווח אחידה לפרויקטים