Home / About Haifa boston / חזון
23about_S

חזון

.שותפות חיפה בוסטון - קהילה אחת. לב אחד
שותפות חיפה בוסטון יוצרת חיבור ייחודי, אמיתי ומעמיק בין אנשים בישראל ובתפוצות ומובילה ערכים חברתיים ראשונים במעלה של התנדבות ועשייה למען האחר, ערכים של זהות יהודית, שייכות ודיאלוג, וערכים של התפתחות אישית, יזמות והתחדשות.
שותפות חיפה-בוסטון יוצרת מודעות למתרחש בחברה בה אנו חיים ויוצרת זיקה בין אדם לאדם, בין אדם לקהילתו ובין אדם ליהדותו באמצעות פיתוח פרויקטים קהילתיים בתחומים מגוונים.
שותפות חיפה בוסטון מגשימה רעיונות וחלומות למעשים ומעשיה מהדהדים לחברה הישראלית כולה.
שותפות חיפה-בוסטון היא הלב הפועם של רוח ההתנדבות, העשייה והיוזמה.
שותפות חיפה-בוסטון מחזקת את המודעות לערכים של חברה מתקדמת התומכת בחלשים, מעודדת יזמות אישית ועסקית ומקדמת נושאים חברתיים שעל סדר היום.
שותפות חיפה-בוסטון יוצרת בפעילותה משמעות חדשה למושג הנתינה - למען אנשים, קהילות והחברה הישראלית.

* התמונות בבר העליון צולמו ע"י ונסה מתנדבת חיפה-בוסטון