Home / חברי השותפות
freinds_3freinds_2freinds

חברי השותפות

שותפות חיפה-בוסטון מונה מאות מתנדבים פעילים העושים מלאכתם בחיפה ובבוסטון ומגשימים יחדיו את חזון השותפות שבבסיסו הובלת שינוי וחיזוק הקשר בין הקהילות.
בשותפות פועלות שבע ועדות שונות, בראש כל אחת מהן יו"ר האחראי על פעילות המתנדבים לקידום הרעיונות והפרויקטים השונים בהן עוסקת הועדה. שותפות חיפה-בוסטון מוקירה את כל שותפיה וגאה בתרומתם וברוח ההתנדבות למען החזון, המטרות והיעדים.


מייסדים

נורית לב
עמרם מצנע
איתן אדרס
ברכה סלע
גיורא מיוחס
דני צ'מנסקי
טובה קרני


יו"ר השותפות
נעמי גרידינגר

הועד המנהל
הרב גבי דגן - יו"ר הועדה לחינוך וזהות יהודית
ד"ר אלה וינשטיין פרקיס - יו"ר משותף -  ועדת ילדים, נוערבסיכון והוריהם
ג'ודי גנץ - יו"ר משותף -  ועדת ילדים ונוער בסיכון והוריהם
משה גולדמן – יו"ר הועדה לפיתוח כלכלי
יואב קרן - יו"ר ועדת גשר לקשר
עידן נישליס - יו"ר ועדת מנהיגות צעירה
ד"ר ריטה מנו - יו"ר הועדה לצדק חברתי וקידום החברה האזרחית
אביטל לוין - יו"ר משותף - הועדה לקליטת עולי אתיופיה
שלמה ברהון - יו"ר משותף - הועדה לקליטת עולי אתיופיה
יהודית קידר - יו"ר ועדת גיוס משאבים
דן ארנון - יו"ר בקרה לתוכניות ופיננסים

 

מנהלת השותפות ונציגת ה- CJP

ורד ישראלי

 

צוות מקצועי
יהודית ברוך - מנהלת אדמיניסטרטיבית
לירז אייזנברג - רכזת פרויקטים
הילה ניסים - יועצת תחום ילדים ונוער בסיכון והוריהם
רוברטה בל קליגר - ראש אגף העם היהודי- שדמות - מכללת אורנים.
ג'קי לוי אטיאס - רכזת תוכניות בקהילה – שדמות -  מכללת אורנים.