Home / CJP
jpc_2jpc_3jpc_1

Combined Jewish Philanthropies - CJP

CJP הינו הארגון הפילנתרופי הותיק ביותר, נוסד ב 25 באפריל 1895 כקואליציה של ארגונים יהודיים ועמותות יהודיות בבוסטון.
ארגון  ה-CJP מהווה  חלק מארגון על: "איחוד הקהילות היהודית של צפון אמריקה" (The Jewish Federations of North America) אשר מייצג ומשרת 155 פדרציות יהודיות ו-400 קהילות עצמאיות ברחבי צפון אמריקה.

הפדרציה היהודית של בוסטון רבתי שמה לה למטרה להפגיש ולחבר בין אנשים, שותפים ומשאבים על מנת למלא את הצרכים והשאיפות של קהילתם.
ה-CJP ממקד את משאביו בנושאים המשפיעים על הקהילה היהודית בבוסטון וברחבי העולם ועוסק במספר תחומים עיקריים ומשמעותיים:

דאגה לחיי הקהילה היהודית בכל תחומי החיים בבוסטון וברחבי העולם

שמירה על הזהות היהודית בקרב אנשי הקהילה בבוסטון וברחבי העולם

שימור ערכיו היהודיים של דור העתיד

העשרת התרבות היהודית ברחבי העולם.

הארגון פועל מכספי תרומות עבור הקהילה היהודית, בעיקר מקרב הקהילה עצמה ומתנהל על פי ערכים מרכזיים של ערבות הדדית: "כל ישראל ערבים זה לזה", "תיקון עולם" והערך המרכזי עליו מבוססת היהדות:"ואהבת לרעך כמוך".


העוגנים המרכזיים של פעילות  ה- CJP הם:

צדק חברתי

מודעות וחמלה לנזקקים

חיזוק הקשר עם מדינת ישראל

יצירת השראה לדור הצעיר לשמר את חיי היהדות


כחלק מהחזון של הפדרציה היהודית בבוסטון לחיזוק הקשר בין קהילות יהודיות ברחבי העולם ובפרט בישראל, בחיפה, הוקמה שותפות חיפה- בוסטון המהווה את הזרוע הפילנתרופית של ה CJP בישראל. ייחודה של שותפות חיפה-בוסטון הוא מבנה הארגוני הכולל 7 ועדות הפועלות במקביל בחיפה ובבוסטון. כמו כן, שותפות חיפה-בוסטון הייתה הראשונה ליצור את מודל “הקשר” בין קהילה מישראל לקהילה יהודית בצפון אמריקה, מודל  אשר אומץ  ע”י הסוכנות היהודית בעבודתה עם קהילות ברחבי העולם ויצר מהפכה בתחום קשרי ישראל והתפוצות והעמקה בקשרי הקהילות.

צעירים ובני נוער יהודים רבים בבוסטון ומחיפה הינם שותפים פעילים בארגון ועושים למען חברה חזקה יותר ועולם טוב יותר. הארגון דואג ומטפח קשרים אלו על ידי הטסת משלחות באופן שוטף מבוסטון לחיפה ומחיפה לבוסטון, יוצר שיתופי פעולה ותמיכה בפרוייקטים חברתיים ועוד.

לאתר CJP