בית / הגשת הצעות לפרוייקטים
projects_3projects_2projects

הגשת הצעות לפרוייקטים

שותפות חיפה - בוסטון מזמינה להגיש הצעות לפרויקטים שונים למען הקהילה. את ההצעות יש להגיש על גבי טופס הבקשה, על פי הדרישות והמדדים שנקבעו ע"י השותפות וע"י הפדרציה היהודית בבוסטון.
יש להגיש את הבקשה כמפורט במהלך חודש פברואר 2012 במשרדי שותפות חיפה-בוסטון, שדרות הנשיא 77 (בית רוטנברג).

תהליך האישור כולל:
• הגשת הטפסים המתאימים על פי הדרישות
• העברת הבקשה ע"י שותפות חיפה-בוסטון לפדרציה היהודית בבוסטון
• דיון בבקשה הנערך בועדת היגוי משותפת


שותפות חיפה-בוסטון מעודדת יזמות ועשייה למען הקהילה ותומכת בפרויקטים רבים לאורך שנים. יחד עם זאת, אין באפשרותה של השותפות להיענות לכל הבקשות.