בית / מושגי יסוד ביהדות

מושגי יסוד ביהדות

היהודים ה"לא שייכים" (UNAFFILIATED)

ההפרדה בין דת למדינה בארה"ב משמעותה שהדת היא לחלוטין עניין בחירה אישית של האזרח. אדם יכול לנדוד בין דת לדת ולבחור אילו היבטים של דת ברצונו לקיים. בארה"ב בדרך כלל מגדירים השתייכות יהודית על פי חברות בבית הכנסת. בניגוד לישראל, שבה ניתן לחוש הזדהות יהודית על בסיס לאומי או תרבותי, יהודי ארה"ב, גם אם אין להם אמונות דתיות, נוטים להגדיר את שייכותם היהודית במושגים דתיים, באמצעות בית הכנסת.


רק כ40-45% מיהודי ארה"ב הם יהודים "שייכים", שכן זהו שעור החברים בבתי-הכנסת. יש לציין שהחברות בבית הכנסת כרוכה בתשלום גבוה יחסית, משום שבארה"ב בתי כנסת ומוסדות דת אחרים ממומנים אך ורק באמצעות תרומות החברים, שכן המדינה נמנעת ממתן תקציבים למטרות דתיות.

התנועה הרפורמית

התנועה הרפורמית התפתחה בתחילת המאה ה-19 באירופה והיא מדגישה את האמונה ולא את ההלכה. לפי השקפתם, היהדות מתייחדת באמונה באל אחד, התובע שלמות מוסרית המתבטאת במעשים מוסריים שנובעים מערכים אוניברסאליים ובשאיפה ליצירת חברה הוגנת לכל האנושות. היהדות הרפורמית דוגלת בהשתלבות מלאה במדינה, בחברה ובתרבות, ובהסרת המחיצות המונעות השתלבות זו, כגון כשרות. הפולחן הדתי בבית ובבית הכנסת פתוח לשינויים מרחיקי לכת בהתאם לנסיבות הזמן והמקום, כגון: תפילה בשפת המדינה, הנהגת שוויון מוחלט בין נשים לגברים בבית הכנסת וכדומה.

היהדות האורתודוקסית המודרנית

הזרם האורתודוקסי דבק במחויבות להלכה ולקיום מצוות, בדרך שעוצבה במשך הדורות על ידי חכמי התורה והפוסקים. התנועה התגבשה כתגובה להתגברות השפעה של תהליכי המודרניזציה על היהודים החל מהסוף של המאה ה - 18. באמצע המאה ה-19 קמה בגרמניה התנועה הניאו-אורתודוקסית שלא ראתה סתירה בין הדבקות בתורה לבין התרבות הכללית, וסיסמתה הייתה "תורה עם דרך ארץ". היום מתוך חמש וחצי מליון יהודים החיים בארה"ב, כ385 אלף איש מגדירים עצמם כאורתודוקסים וכ-75% מתוכם הינם אורתודוקסים מודרניים. האורתודוקסים המודרניים משולבים בכל תחומי החיים בארה"ב ומבטאים בחייהם את האפשרות לשילוב ביו חיי תורה לבין חיים מודרניים. המשך

התנועה הקונסרבטיבית

התנועה הקונסרבטיבית היא זרם דתי ביהדות המשלב בגישתו נאמנות למסורת יהודית ולהלכה , עם גישה פתוחה לעולם המודרני ולתרבות הדמוקרטית, המבטיחה חופש דת ומצפון,  וסבלנות כלפי כל אדם וקהילה. היהדות הקונסרבטיבית מחויבת להלכה, אך רואה בה מערכת דינמית ומתפתחת שחייבת להתאים עצמה לתנאי המקום ולנסיבות המשתנות בכל דור ודור.

קונסרבטיבים מאמינים שהתורה נכתבה ע"י בני אדם, בהשראה אלוהית שמקורה בהר סיני. לכן הם אינם נרתעים מעדכון ההלכה בהתאם לצורכי הזמן, אם כי סמכות הפסיקה ההלכתית שמורה לרבנים בלבד, וכל שינוי בנוהג הדתי חייב להסתמך על תקדימים מתוך הספרות ההלכתית. התנועה שואפת להעניק לנשים שוויון הלכתי ואזרחי מלא ומבטאת זאת בפסקות כגון: לבישת טלית ע"י הנשים, עלייה לתורה של נשים וכדומה. לרבנים הקונסרבטיבים אסור לחתן יהודים עם לא-יהודים.

היהדות החרדית - אולטרא אורתודוקסים

מתוך חמישה וחצי מיליון יהודים החיים בארה"ב, רק כמאה אלף איש נחשבים לחרדים. למרות גודלה המצומצם, צוברת קבוצה זו ביטחון עצמי בשל העובדה שיחסית ליתר יהודי ארה"ב, היא מחוסנת בפני תהליכי ההתבוללות המאיימים על הקהילה היהודית בכללה.

החרדים נוטים להקפיד על קיום מצוות, קלה כחמורה, והם מסויגים יותר מיהודים אמריקנים אחרים בנכונותם למעורבות בתרבות אמריקאית, הנראית בעיניהם כמסכנת את שמירת הערכים היהודיים המסורתיים. לכן מעטים מהם צופים בטלוויזיה או מבקרים בקולנוע. הם אינם מכירים בתוקפה של פרשנות לא אורתודוקסית (הזרם האורתודוקסי דבק במחויבות להלכה ולקיום מצוות, בדרך שעוצבה במשך הדורות על ידי חכמי התורה והפוסקים).

היהדות הרקונסטרקציוניסטית

הזרם הרקונסטרקציוניסטי שואב את השראתו מדמותו של הרב הפרופ' מרדכי קפלן ומספרו "היהדות כציוויליזציה", אשר יצא לאור בשנת 1934. קפלן האמין ביהדות המתאימה לרעיונות ולמציאות החברתית של העולם החדש- לא אליטיסטית, דמוקרטית, פרגמטית, תרבותית. הוא הגדיר את היהדות כציוויליזציה מתפתחת ולא רק כדת. היהדות, לדעתו, כורכת יחד היסטוריה, תרבות, שפה, ארגון קהילתי, פולקלור, מוסר, אידיאלים חברתיים ורוחניים וערכים אסתטיים. הרוח היהודית ניזונה מאמנות, ספרות ומוסיקה. האל, על פי השקפתו, אינו אלוהות אישית, כפי שהוא מאופיין בתפיסה הדתית המסורתית, אלא ראוי להבינו כמקור של משמעות או ככוח יצירתי ביקום אשר מגלה את עצמו בשאיפה האנושית לתיקון העולם.

קישורים

•  מידע על בוסטון

 

•  לוח משלחות