בית / משלחות / דבר השותפות ליוצאים למשלחות

דבר השותפות ליוצאים למשלחת

שותפות חיפה-בוסטון מוקירה אתכם על  רוח העשייה, ההתנדבות והמוכנות לייצג את ישראל ואת חזון השותפות. אתם דור העתיד, הינכם מהווים חלק עיקרי ביישום חזון השותפות ומהווים חוליה משמעותית וחשובה ביצירת הקשר עם נוער יהודי בתפוצות וביצירת המשכיות. אנו בטוחים כי תפיקו תועלת והנאה מהשתתפותכם במשלחת ומאחלים לכם שהות מעניינת ומשמעותית.

heart

 

המשלחות


אחד ממוקדי הפעילות האינטנסיביים ביותר בשותפות חיפה-בוסטון הן עשרות המשלחות היוצאות והנכנסות מידי שנה, כל משלחת מייצגת ייעוד וחזון המבטאים את רוח השותפות. משלחות של בתי ספר עם מאות תלמידי תיכון מישראל ומבוסטון, משלחות של מורים, משלחות סטודנטים, משלחות צבאיות, ועוד, כולן מייצגות את רוח העשייה, ההתנדבות וחיזוק הקשר בין חיפה לבוסטון. שותפות חיפה-בוסטון רואה במפגשים אישיים אלו את החיבור האמיתי בין אנשים היוצרים שפה משותפת כבני אדם, כיהודים, כהורים, כבעלי מקצוע משותף, כחולמים להגשים חלום משותף, כבעלי שליחות וחזון משותף.


משלחות מבוגרים     משלחות קציני צה"ל     משלחות מחנכים

משלחות תלמידים    משלחות צעירים וסטודנטים